Renfrewshire, område og tidligere amt i det vestlige Skotland umiddelbart vest og syd for Glasgow. Området blev i 1975 indlemmet i Strathclyde Amt (county), men efter en forvaltningsmæssig reform i Skotland i 1997 med en ny enstrenget kommunestruktur og herunder nedlæggelsen af amtet Strathclyde udgør området nu kommunerne Renfrewshire (council area), 174.900 indb. (2011), og øst herfor East Renfrewshire, 90.600 indb. (2011). Begge kommuner indgår i Glasgows funktionelle bystruktur med et betydeligt arbejdskraftopland og har desuden en del industrier og kontorfunktioner; Glasgows lufthavn ligger her. Paisley er hovedbyen i Renfrewshire.