Rejsbymarsken, marskenge ved Vadehavet sydvest for Ribe. Engene ligger på begge sider af det 13 km lange, stormflodssikre Christian 10.'s Dige, der strækker sig fra Vester Vedsted til bakkeøen ved Astrup Banke nordvest for Skærbæk. Vest for Rejsby Ås sluse er marskengene pga. landvindingsarbejde forøget betydeligt siden 1953. Under digebyggeriet i 1923 omkom 19 personer under en stormflod. Diget blev forstærket i 1978.