Reinhold Seeberg, 1859-1935, tysk protestantisk teolog; professor i Dorpat (nuv. Tartu), Erlangen og fra 1898 i Berlin. Seebergs hovedindsats faldt inden for kirkehistorien, hvor hans hovedværk er Lehrbuch der Dogmengeschichte (4 bd., 1895-1920), en banebrydende og flere gange genoptrykt fremstilling af den kristne teologis historie. Også som socialetiker hørte Seeberg til de førende i sin generation.