Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLT, statslig tilsynsmyndighed, der aftaler og godkender løn- og ansættelsesvilkår for ansatte ved de fem regioner i Danmark. Nævnet, der er oprettet som følge af strukturreformen, består af ni medlemmer: Fem medlemmer beskikkes af finansministeren efter indstilling af regionsrådene; to medlemmer beskikkes efter indstilling af Kommunernes Landsforening; et medlem beskikkes efter indstilling af indenrigs- og sundhedsministeren, og et medlem udpeges af finansministeren. De sidste to medlemmer kan modsætte sig nævnets beslutninger. Nævnet indgår endvidere overenskomster med organisationer af sundhedspersoner om vilkår for sundhedsydelser.