Reginald Pole, 1500-1558, engelsk kardinal, legat og ærkebiskop. Pole blev uddannet i Oxford og studerede 1515-27 i Padova og Venezia, hvor han blev kendt som humanist. Han tog med værket De unitate ecclesiastica (1536) afstand fra Henrik 8.s skilsmisse fra Katarina af Aragonien og blev tvunget i eksil. Pave Paul 3. gjorde ham til kardinal og indsatte ham i reformkommissionen, der forberedte Tridentinerkoncilet, som begyndte i 1545. I 1554 vendte Pole tilbage til England som pavens legat, hvor han under Maria 1. den Blodige blev en ledende kraft i forsøget på at genindføre katolsk jurisdiktion og liturgi. Han blev i 1556 ærkebiskop af Canterbury.