Regentpartiet, politisk ledende gruppe i provinsen Hollands stænderforsamling, der samtidig havde en dominerende stilling i De Forenede Nederlande. Regentpartiet, hvis magt nåede et højdepunkt i midten af 1600-t., bestod af købmænd, der nærmest udgjorde en lukket kaste, som fordelte embedsposterne imellem sig og primært varetog handels- og købmandsinteresser. Det var derfor ofte uenigt med statholderne af huset Oranje om udenrigspolitikken.