Regent Street, fashionabel forretningsgade i London, som afgrænser Soho fra Mayfair. Gaden blev anlagt af arkitekten John Nash i begyndelsen af 1800-t. som adgangsvej for regenten via et elegant bueforløb nord for Piccadilly Circus til den nyanlagte Regent's Park; langs gaden opførtes forretninger og kontorbygninger i klassicistisk arkitektur med profilerede sandstensfacader.