Reedtz, mecklenburg-pommersk uradelsslægt, der tidligst forekommer med Johann Reedtz (nævnt 1280 og 1293). Stamfader til den danske linje er Hans Reedtz (nævnt ca. 1450), hvis oldebarn Peder Reedtz (1531-1607) kom til Danmark i 1572. Han og hans efterkommere hørte til højadelen. Holger Reedtz (1745-97) til stamhuset Gavnø fik i 1786 patent på navnet Reedtz-Thott, og sønnen Otto Reedtz-Thott (1785-1862) til baroniet Gavnø (afløst 1921) ophøjedes i 1805 til baron. Denne linje lever endnu i Danmark, mens den ubetitlede linje lever i Sverige.