Rechtsanwalt, (ty., af Recht 'ret' og Anwalt 'advokat, talsmand'), i tysk ret en jurist, som en delstats justitsmyndigheder beskikker til at virke som advokat.