Rayleighs princip, (efter lord Rayleigh), beregningsmetode i bygningsdynamikken, som anvendes til at vurdere en konstruktions laveste egenfrekvens. Forlods skønnes formen for konstruktionens udbøjninger under frie svingninger. Energitilstanden i konstruktionen vil variere mellem kinetisk energi ved passage af ligevægtsstillingen og potentiel energi i en yderstilling. Idet der ses bort fra dæmpning, vil der ikke ske energiudveksling med omgivelserne, og de to former for energier vil da være lige store, hvoraf man kan beregne egenfrekvensen. Metoden er ikke særlig følsom for den skønnede form af udbøjningerne.