Rayleigh-dæmpning, (efter lord Rayleigh), byggeteknisk begreb, der benyttes i forbindelse med dynamiske beregninger, hvor masserne kan regnes koncentrerede. Dæmpningen er viskos og kan opfattes som en sum af to bidrag, hvoraf det ene er proportionalt med massefordelingen, og det andet er proportionalt med stivheden i konstruktionen. Antagelse om Rayleigh-dæmpning medfører store lettelser i visse typer beregninger.