Ralph C. Hollingworth, Ralph Cooper Hollingworth, 1912-1972, britisk kaptajnløjtnant i reserven. Hollingworth, der i en periode boede i Danmark, var 1940-45 leder af den danske sektion af SOE. Han rekrutterede agenter til træning og senere udsendelse til Danmark og ledede deres virksomhed i landet i samarbejde med den danske hærs efterretningstjeneste og senere også med Frihedsrådet. Hollingworth inddrog i vid udstrækning danskere på ledende poster i sektionens arbejde i London. Danmark stod dog i lang tid lavt på SOEs prioritetsliste, hvilket hæmmede hans virke.