Ragnvald Kale, 1100-1158, jarl på Orkneyøerne. Ragnvald var søn af den norske lendermand Kol Kaleson og Orkneyjarlen Magnus Erlendssons søster Gunhild. Af kong Sigurd 1. Jorsalfar fik han jarlenavn og den halvdel af Orkneyøerne, som hans morbror havde haft. Fra 1136 var han enehersker over øerne, indtil han i 1139 tog den femårige Harald Maddadsson til medjarl og blev hans formynder. Ragnvald ledede 1152-55 et korstog til Jerusalem, hvilket der berettes om i Orkneyinga saga, hvor også hans mange vers fra rejsen gengives. Han var en anset digter og skrev sammen med en islandsk skjald en indføring i skjaldedigtningen, Háttalykill, med prøver på forskellige versemål. Ragnvald blev dræbt i 1158 og gravlagt i Magnuskatedralen, som han selv havde grundlagt. I 1192 blev han helgenkåret.