Røde Rose, Lancasterslægtens våbenmærke, se Rosekrigene.