Rådmandshave, delvis fredet løvskov vest for Næstved. Skoven (57 ha), der blev fredet i 1947, hører under Herlufsholm. Her findes naturskov samt partier, der drives med plukhugst. Desuden er der ellesumpe og en plantage med mange arter af nåletræer.