Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, R.U.E., institution, der eksisterede 1981-2003 og havde til formål at styrke vejledningen og samordning af vejledningsordninger i Danmark. Rådet, der var sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer samt Arbejds- og Undervisningsministeriet, og som havde eget sekretariat, udgav publikationer, afholdt kurser og konferencer og rådgav myndigheder og institutioner på området.