Pumpe Ståbi, opslagsbog for ingeniører og teknikere indeholdende beregninger, normer, regler og lovgivning vedrørende pumper. Bogen gennemgår relevante formler og beregninger til brug i både studium og arbejde. Pumpe Ståbi udgives af Nyt Teknisk Forlag. Læs mere om Pumpe Ståbi på www.staabi.dk.