Puerto Rico (Forfatning), Forfatningen er fra 1952 og beskriver Puerto Rico som en stat, der er frit forbundet med USA, dets indbyggere er statsborgere i USA, og de vælger en residerende kommissær til Repræsentanternes Hus i USA, som har tale-, men ikke stemmeret. Eftersom puertoricanerne ikke er repræsenteret i Kongressen, betaler de ikke forbundsskatter. Den lovgivende magt ligger hos et parlament med to kamre. Senatet har 27 medlemmer, Repræsentanternes Hus 51, der vælges ved almindelige valg hvert fjerde år. Yderligere medlemmer kan vælges til begge kamre for at sikre små partiers repræsentation. Den udøvende magt har en guvernør, der ligeledes er valgt for fire år ved almindelige valg; han kan genvælges et ubegrænset antal gange og udpeger ministrene.