Protestant Episcopal Church in the USA, Episcopal Church, amerikansk kirke, grundlagt 1789 som arvtager til Church of England, hvis rolle i de engelske kolonier i Amerika var udspillet efter Den Amerikanske Revolution. Kirken har bevaret et nært forhold til den anglikanske kirke, afspejlet i organisation, teologi og liturgi, samtidig med at den er afgørende præget af sit amerikanske miljø. Trods tradition for bispestyre har lægfolket betydelig indflydelse. Kirkens øverste ledelse ligger i General Convention, som afholdes hvert tredje år og er organiseret i to kamre, et for biskopper og et for præster og lægfolk. Som i den anglikanske kirke har Book of Common Prayer stor betydning i gudstjeneste og trosliv. Kirken hører med 2,5 mio. (1996) medlemmer til de mellemstore amerikanske kirkesamfund.