Primož Trubar, 1508-1586, slovensk forfatter og teolog. Han var pga. sine protestantiske sympatier under stadigt pres fra den katolske kirke i Slovenien og måtte flere gange søge asyl i Tyskland, hvor han lagde grunden til den slovenske litteratur ved at udgive en række bøger på det slovenske folkesprog: skolebøger, en oversættelse af Bibelen, salmebøger o.a. Da modreformationen satte ind i anden halvdel af 1500-t., blev de fleste af hans bøger brændt.