Prempeh 1., ca. 1871-1935, Ashantirigets hersker (asantehene) fra 1888. Efter briternes erobring af hovedstaden Kumasi i 1896 blev Prempeh 1. ført til Elminafortet. I 1900 blev et oprør i Kumasi slået ned, og han blev deporteret til Seychellerne. Prempeh 1. kunne i 1924 vende tilbage og blev i 1926 genindsat som hersker. I hans sidste leveår blev Ashantikonføderationen genetableret.