Pragerfreden, fredsaftale den 23.8.1866, der afsluttede Den Preussisk-østrigske Krig. Freden indebar, at Østrig anerkendte Preussens ledende rolle i Tyskland. Østrig afstod sin medejendomsret til Slesvig og Holsten, men fik indsat § 5, der åbnede mulighed for, at Nordslesvigs befolkning ved folkeafstemning kunne beslutte sit fremtidige nationale tilhørsforhold. § 5 spillede frem til sin ophævelse i 1878 en vis rolle i europæisk politik og fik betydning for det dansk-tyske forhold frem til Genforeningen i 1920.