Poul Bredo Grandjean, 1880-1957, dansk heraldiker og sigillograf. Foruden at have stået for en række fremragende udgaver om segl er Grandjean forfatter til Dansk Heraldik (1919), hvormed han bidrog til skabelsen af en dansk fagterminologi; desuden til Det danske Rigsvaaben (1926) med en systematisk gennemgang af emnet i strukturel og kronologisk henseende. Som statens heraldiske konsulent 1935-54 prægede Grandjean på afgørende måde udviklingen og brugen af rigsvåbenet og af amternes og kommunernes våbener.