Porkkala, sv. Porkala, halvø i Kirkkonummi Kommune 20-30 km vest for Helsinki. Porkkala nævnes første gang ca. 1300 i en dansk beskrivelse af sejlruten fra Kalmar til Tallinn. Efter Fortsættelseskrigen 1941-44 måtte Finland indgå en aftale med Sovjetunionen om at udleje halvøen samt et område nord og vest herfor på i alt 380 km2 som sovjetisk flådebase i 50 år. Basen opfattedes som en trussel mod Finlands selvstændighed. Under det såkaldte tøbrud efter Stalins død tilkendegav Khrusjtjov i 1955, at man ville give afkald på området, hvilket skete året efter. Områdets befolkning, overvejende landbrugere, blev i denne periode evakueret. Nu udnyttes det frugtbare område atter til landbrug. Nogle få af russernes installationer er bevaret til minde om perioden ligesom denne belyses i flere museer.