Pietro Badoglio, 28.9.1871-1.11.1956, italiensk officer og politiker. Badoglio blev generalstabschef i 1925 og udnævnt til marskal 1926; 1928-33 var han tillige guvernør i Tripolitanien og Cyrenaica (nuv. Libyen). I 1935-36 var han øverstbefalende i felttoget mod Abessinien. Trods forbehold over for fascismen og især over for Mussolinis krigspolitik, som hæren ifølge Badoglio ikke var rustet til, udtalte han gentagne gange sin fulde støtte til Mussolini. Efter de italienske nederlag i Grækenland tog Badoglio i dec. 1940 sin afsked som generalstabschef. Efter afsættelsen af Mussolini, som Badoglio ikke medvirkede til, udnævntes han 25.7.1943 til regeringschef og sluttede 3.9.1943 våbenstilstand med de allierede, men offentliggjorde den først 8. september. 15.6.1944 afløstes Badoglio af Ivanoe Bonomi.