Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647, hollandsk forfatter. Hoofts humanistiske uddannelse, bl.a. erhvervet i Frankrig og Italien, gjorde ham til foregangsmand for renæssancelitteraturens indførelse i Holland. Selv bidrog han med lyrik, der regnes for et højdepunkt i den nederlandske renæssance. I sine historiske dramaer, især Geeraerdt van Velsen (1613) og Baeto (1617), behandlede han det statsfilosofiske dilemma, som opstod, i og med at Nederlandene gjorde oprør mod og afsvor landsherren, den spanske kong Filip 2. Med Tacitus også som stilistisk forbillede skrev Hooft fra 1628 på det vældige historieværk Nederlandsche Historien (1642) om hollændernes frihedskrig mod Spanien.