Phosphoros, svensk litteraturtidsskrift, udgivet af P.D.A. Atterbom og V.F. Palmblad 1810-13. Som organ for Aurora-forbundet af unge Uppsala-poeter var det efter statskuppet i 1809 med til at indvarsle nyromantikken i Sverige. Bag et morgenrødt omslag og et titelblad med Orfeus spillende i stjerneskær gav fosforisterne udtryk for en dunkel-musikalsk poesi, hvis program indgik i Atterboms Prolog og Epilog til tidsskriftet.