Philippe de Mornay, 1549-1623, seigneur du Plessis-Marly, Philippe du Plessis-Mornay, fransk politiker og forfatter. Mornays religiøse og politiske skrifter, der sandsynligvis også omfattede det berømte skrift Vindiciae contra tyrannos med dets forsvar for undersåtternes oprørsret mod en tyrannisk hersker, gjorde ham til en åndelig og politisk leder for huguenotterne. Han var huguenotlederen Henrik af Navarras, den senere Henrik 4.s, nære medarbejder fra 1576, indtil Henrik konverterede til katolicismen i 1593. Som guvernør i Saumur 1589-1621 grundlagde han det første protestantiske akademi i Frankrig.