Philippe C. Schmitter, Philippe Charles Schmitter, f. 1936, amerikansk samfundsforsker, professor ved University of Chicago 1967-82, European University Institute, Firenze, 1982-86 og Stanford University 1986-96. Schmitter har bl.a. beskæftiget sig med komparativ politik og med regional integration i Europa og Latinamerika, men hans navn forbindes især med studiet af neokorporatisme, et begreb, som udsprang af hans artikel "Still the Century of Corporatism" (1974). I denne analyse af samspillet og magtforholdene mellem interesseorganisationer og stat placerede Schmitter de vestlige demokratier på en skala med samfundskorporatisme og pluralisme som yderpunkter.