Philippe Ariès, 1914-1984, fransk historiker. Skønt Ariès ikke var professionel historieforsker og først fra 1975 tilknyttedes det franske universitetsmiljø, publicerede han i årene efter 2. Verdenskrig grundlæggende arbejder inden for den historiske disciplin mentalitetshistorie, forstået som værdiernes og symbolernes historie. Hans hovedværker er l'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime (1960, da. Barndommens historie, 1982) og Essais sur l'histoire de la mort en Occident (1975, da. Dødens historie i Vesten, 1986), forarbejdet til hans l'Homme devant la mort (1977).