Peter Stuyvesant, ca. 1610-1672, hollandsk guvernør. Stuyvesant fik som led i sin karriere i Hollandsk-vestindisk Kompagni overdraget ledelsen af besiddelserne Ny Holland i 1647. Det lykkedes ham at overtage det svenske område langs Delawarefloden, Nya Sverige. Under pres fra en engelsk flådestyrke og i konflikt med de hollandske kolonister måtte han dog i 1664 overgive kolonien til den engelske krone, som omdøbte Ny Amsterdam til New York.