Peter Sabroe, 23.1.1867-26.7.1913, dansk journalist og politiker. Sabroe blev tidlig knyttet til den socialdemokratiske presse i Jylland; han var 1895-1908 redaktør af Demokraten, 1900-09 medlem af Aarhus Byråd og 1910-13 medarbejder ved Social-Demokraten i København. Som journalist førte han en utrættelig kamp mod de usle kår på landet for tyende, børn og polske arbejdere. Som MF fra 1901 udvidede han sit kampagnefelt til opdragelsesanstalter og børnehjem, hvor han selv mødte op og afdækkede misbrug og vanrøgt. Hans indsats bidrog til gennemførelsen af Børneloven af 1905, der moderniserede børne- og ungdomsforsorgen, ligesom han var hovedmand bag Enkebørnsloven af 1913. Han bekæmpede energisk drikkeri blandt arbejdere og meldte sig i 1909 ind i afholdsbevægelsen. Mens kampagnerne tit påførte ham injuriesager, var han moderat i den almindelige politik, præget af et stærkt nationalt og religiøst engagement, og kom i sine sidste år ofte på kant med partiledelsen. Sabroe var indtil sin tragiske død ved en togulykke en af dansk politiks mest medrivende agitatorer.