Peter Payngk, ca. 1575-12.4.1645, dansk kemiker og læge, fra 1609 hofkemiker hos Christian 4.Rosenborg Slot blev indrettet et laboratorium til ham, og hans opgaver bestod i fremstilling af likører, salver, parfumer, eliksirer, kosmetik, sæbe, farvestoffer og glas. I hans ansættelsesbrev, underskrevet af kongen, omtales hans stilling som "een Destelere"; det var den type operationer, der var vigtigst.