Peter Manniche, 1889-1981, dansk højskolemand. Påvirket af engelske kvækere oprettede Peter Manniche i 1919 Den Internationale Højskole, der siden 1921 har ligget i Helsingør. Højskolen fik snart elever fra det meste af verden. I bøger som Denmark, a Social Laboratory (1939) søgte Peter Manniche at indsætte Danmark i en international sammenhæng. Da han i 1954 fratrådte som forstander, fortsatte han sit arbejde for mellemfolkelig forståelse.