Peter Kragh, 1794-1883, dansk missionær. Kragh kom i 1818 til Egedesminde i Grønland, hvor han opnåede en sjælden beherskelse af sproget og oversatte store dele af Bibelen samt flere danske bøger til grønlandsk. En prædikensamling, der var udarbejdet af Kragh, benyttedes indtil begyndelsen af 1900-t. på de små bopladser. Med Dansk Missionsselskab indledte Kragh i 1820'erne et samarbejde, som siden fik stor betydning.