Peter Knutzen var en dansk jurist og embedsmand. Han var generaldirektør for Statsbanerne i 1931-1945. Knutzen var en dynamisk virksomhedsleder, der i konkurrence med den fremstormende bilisme elektrificerede den københavnske nærtrafik og moderniserede jernbanerne, blandt andet med indsættelse af lyntog og hurtigfærger. Efter besættelsen kom Knutzen i brændpunktet i samarbejdet med tyskerne, da han blev hovedforhandler i trafikale spørgsmål, og i august 1940 lod han sig efter pres fra regeringen udnævne til formand for den nystiftede Dansk-Tysk Forening. I forbindelse med blandt andet foredragsrejser i Tyskland udfordrede dette den nationale stemning. I 1947 fandt den ekstraordinære Tjenestemandsret, at Knutzen var gået for vidt, og fradømte ham embedet, en dom, der i dag må betragtes som urimelig hård.