Peter H.C. du Plat, Peter Henrik Claude du Plat, 1809-1864, dansk officer. Du Plat havde udmærket sig i 1848-50 og var 1864 generalmajor, chef for 2. Division og havde kommandoen over styrken ved Sundeved under Slaget ved Dybbøl. Han ledede kampen fra forreste linje og sørgede for en ordnet tilbagegang, efter at preusserne havde taget skanserne. Du Plat faldt, da han for at forhindre, at tilbagetoget udartede til flugt, gik roligt tilbage ad vejen.