Peter Bredsdorff, egl. Christian Erhardt Bredsdorff, 1913-1981, dansk arkitekt og byplanlægger, uddannet på Kunstakademiet 1932-35. Han havde egen tegnestue fra 1940. Som leder af Københavns Kommunes Egnsplankontor forestod han i 1947 Fingerplanen, og som afdelingsarkitekt for Københavns Byplankontor udformede han i 1954 København — skitse til en generalplan. Han var desuden lærer på Kunstakademiets Arkitektskole 1939-73, siden 1955 som professor for byplanafdelingen. Bredsdorff, der i 1973 fik C.F. Hansens Medalje, var også en engageret skribent, især inden for byplanlægning og boligforhold.