Percy Williams Bridgman, 21.4.1882-20.8.1961, amerikansk eksperimentalfysiker og videnskabsfilosof. Uddannet ved Harvard University og fra 1913 professor sammesteds. Bridgman fik i 1946 nobelprisen i fysik for opfindelsen af et apparat, der kan producere ekstremt høje tryk, og for de opdagelser, han gjorde med det. Hans undersøgelser af stoffers opførsel under meget høje tryk (op til 1010 Pa) har været vigtige for udviklingen af faststoffysikken samt for geofysikkens teorier om mineraldannelse. Han fremsatte i The Logic of Modern Physics (1927) sin videnskabsfilosofiske teori, "operationalisme", der forlanger, at videnskabelige begreber defineres i termer af de operationer og eksperimentelle procedurer, der bruges til at fastslå begrebernes anvendelse.