Per Kaalund, f. 26.6.1937, dansk politiker. Per Kaalund var kontorchef i Kommunedata 1970-74. Han var samtidig aktiv i Socialdemokratiet, medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune 1970-74 og blev i 1970 valgt til Københavns Amtsråd. Per Kaalund var amtsborgmester i Københavns Amt 1974-93 og formand for Amtsrådsforeningen 1979-86 og 1989-94; 1985-93 var han tillige formand for Team Danmark. Han var 1994-2007 MF og 1995-98 medlem af Europarådet. I 2000-07 var han Socialdemokratiets forsvarspolitiske ordfører.