Peder Olsen, ca. 1610-1683, dansk frihedshelt, borgmester i Hasle. Efter at Bornholm ved Roskildefreden 1658 var blevet afstået til Sverige, var Olsen leder af den sammensværgelse, der i december samme år tvang den svenske garnison på Hammershus til overgivelse. Han drog derefter til København i spidsen for en delegation, der skulle tilbyde Frederik 3. Bornholm. Resultatet blev et gavebrev af 29.12.1658, der gav Bornholm statsretlig særstatus. For hans indsats belønnedes Olsen af kongen med hvervet som landsdommer på Bornholm. Se også Bornholm.