Peder Jensen Roskilde, 1575-1641, dansk metriker, sognepræst i Vester Hæsinge på Fyn. Han forfattede i 1627 den første større fremstilling af dansk verslære, som er bevaret i en afskrift fra 1640'erne med titlen Prosodia danicæ linguæ (udg. i Danske Metrikere, 1, 1953). Med forbillede i tyskeren Johannes Clajus (1535-92) og danskeren Johannes Stephanius (1561-1625) hævdes accentprincippet som lov for vers på modersmålet. Det var især kirkesalmerne, han tog under behandling. Roskilde virkede også som oversætter. Han overførte således Vergils Bucolia til nye jambiske vers.