Peder Herschend, 1881-1963, dansk embedsmand. Efter juridisk embedseksamen i 1905 var Herschend ministeriel embedsmand; i 1921 udnævntes han til stiftamtmand over Ribe Stift og amtmand over Ribe Amt og i 1937 til amtmand over Vejle Amt. Under den tyske besættelse af Danmark blev han i november 1943 udnævnt til centraladministrationens repræsentant ved den tyske militære overkommando i Silkeborg. Her kom han til at spille en vigtig rolle som forhandler mellem de lokale jyske myndigheder og den tyske værnemagt.