Peder Gram, 1881-1956, dansk komponist og dirigent. Efter studier ved Leipzigs musikkonservatorium vendte Peder Gram tilbage til København, hvor han 1918-32 var dirigent i Dansk Koncert-Forening. Peder Gram markerede sig stærkt i organisatorisk arbejde og var 1937-51 musikchef i Statsradiofonien. I 1912 modtog han Det Anckerske Legat. Peder Gram har komponeret tre symfonier og en violinkoncert foruden bl.a. kammermusik.