Peder Ahnfeldt-Mollerup, 1907-1945, dansk officer. Som kaptajn ved generalstaben kom han efter den 29. august 1943 ind i hærens illegale ledelse (Den Lille Generalstab), hvis interesser han loyalt varetog både som medlem af Frihedsrådets militærudvalg februar-juli 1944 og som forbindelsesofficer til Jylland og Fyn for dets kommandoudvalg frem til sin arrestation i februar 1945. Ahnfeldt-Mollerup omkom under det engelske bombardement af Shellhuset marts 1945.