Patrice de Mac-Mahon, 1808-1893, fransk officer og politiker, fra 1859 hertug og marskal; præsident 1873-79. Mac-Mahon vandt berømmelse i Krimkrigen 1853-56 og i Napoleon 3.s felttog i Italien 1858-59, men blev slået af preusserne ved Sedan i 1870; i 1871 var han øverstbefalende i kampen mod Pariserkommunen. Med støtte fra monarkisterne blev Mac-Mahon i 1873 valgt til præsident. Han udnævnte i 1877 Albert de Broglie til regeringschef og opløste det republikansk dominerede Deputeretkammer. En ny republikansk valgsejr tvang dog Mac-Mahon til at acceptere republikken og parlamentarismen, og da Senatet i 1879 også fik republikansk flertal, trak han sig tilbage.