Patientklagenævnet, se Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og psykiatrisk patientklagenævn.