Pasvikdalen, fladt dalstrøg med nåleskove, småsøer og moser, som i det nordøstligste Norge kiler sig ind mellem Finland og Rusland. Det er et gammelt samisk område, som ved grænsedragninger i 1826 tilkendtes Norge, og hvor der siden foregik en stærk norsk kolonisering, senest i 1930'erne. Dalen gennemløbes af Pasvikelven (no. Pasvikelva, fi. Paatsjoki), der afvander Finlands tredje største sø, Inari (sv. Enare träsk), og løber ud i Bøkfjorden øst for Kirkenes, i alt 360 km. Den fiskerige elv danner på en 112 km lang strækning grænse mellem Norge og Rusland; begge lande udnytter elvens kraft i flere elværker. I dalens sydvestligste del ligger nationalparken Øvre Pasvik.