Parti républicain, PR, fransk politisk parti. PR blev dannet i 1977, da den franske præsident, Valéry Giscard d'Estaing, ønskede at skabe et slagkraftigt liberalt højreparti som afløser for det mere løst organiserede Républicains indépendants, RI, som han havde skabt i 1966. Da partiet kun fik begrænset succes, skabte Giscard d'Estaing i 1978 Union pour la démocratie française, UDF, som PR blev en del af. I 1997 omdannedes PR til Démocratie liberale under ledelse af Alain Madelin (f. 1946). I 2002 indgik DL i det nydannede Union pour un mouvement populaire.