Partherriget, oldtidsrige, der opstod ca. 250 f.Kr. med udgangspunkt i Parthien, der oprindelig var et satrapi under Perserriget. I rigets storhedstid ca. 100 f.Kr. strakte det sig fra Eufrat til Indus. Det blev Romerrigets vigtigste nabo og fjende. I 53 f.Kr. i Slaget ved Carrhae blev Crassus' hær tilintetgjort, men i 20 f.Kr. blev der indgået en fredsaftale, som fastlagde Eufrat som grænsen mellem de to riger. Perioden herefter var præget af krige blandet med diplomati og romerske indblandinger i de idelige tronstridigheder. I 224 e.Kr. besejrede perserkongen Ardashir 1. partherkongen, og sasaniderne blev den ny magtfaktor i området. Partherriget nød økonomisk godt af karavanehandelen; kulturen var præget af en blanding af gamle persiske og hellenistiske elementer. Se også Iran (historie).